Bli en brukermedvirker

shutterstock_286007420
ØNSKER DU Å VÆRE MED Å PÅVIRKE RUSFELTET?
Ivareta har flere brukermedvirkere som representerer pårørende i ulike råd og brukerutvalg.
Vi ønsker deg som vil være med å gjøre en forskjell

 Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning er en rettighet som er definert i lovverket.

Enkelt sagt handler det om å inkludere og ta i bruk brukere og pårørende sine erfaringer i utviklingen av helsetjenester. Brukermedvirkning skjer på ulike nivåer; på individnivå, tjenestenivå og systemnivå. På individnivå er brukermedvirkning en rettighet for brukeren av tjenesten, inkludert pårørende. På systemnivå inngår pårørende og brukere i brukerutvalg, råd og samarbeidsfora. Våre brukermedvirkere fremmer pårørendes erfaringer, kunnskap og behov på tjeneste- og systemnivå.

Ønsker du å bli en brukermedvirker?

Fyll ut kontaktskjema og vi tar kontakt med deg fortløpende.

  • E-post