Bli medlem

shutterstock_1028080792
Som medlem hjelper du oss i arbeidet med å løfte frem pårørende.

IVARETA er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. Vi bygger på likepersonarbeid og har organisert pårørende siden 1981.

Som medlem:

  • Viser du at pårørende ikke er en usynlig gruppe
  • Får du tilsendt medlemsbladet #pårørende to ganger i året
  • Kan du engasjere deg i en av lokalforeningene våre
  • Får du mulighet til å engasjere deg som likeperson og brukermedvirker
  • Får du mulighet til å representerer pårørende i ulike råd og utvalg

Prisoversikt:
Enkeltmedlemskap                300 kroner i året
Familiemedlemskap              500 kroner i året
Bedriftsmedlemskap             500 kroner i året

Knytter du deg til en lokalforening går medlemskontingenten din til det lokale arbeidet.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står 3-8 nære pårørende. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, på tross av at det er grundig dokumentert at rusproblemene rammer hele familien. Mange pårørende lever med vanskelige erfaringer og vedvarende belastninger. Vi mener det er behov for et bedre system som legger til rette for reelle samarbeid mellom pårørende og fagmiljøet.

Derfor tilbyr IVARETA veiledning til pårørende, hvor pårørende møter andre likepersoner. Vi jobber aktivt for brukermedvirkning og fremmer kunnskap og informasjon om rusrelaterte temaer og om hvordan pårørende av rusavhengige opplever sin livssituasjon.