Våre brukermedvirkere

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk sine brukermedvirkere representerer pårørende i flere råd og brukerutvalg, hvor vi fremmer pårørendes erfaringer, kunnskap og behov.

Kontakt: kari.sundby@motstoff.no

 • Overordnet brukerråd ved Helsedirektoratet
 • Helsedirektoratets BrukeROP
 • Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ved Oslo universitetssykehus
 • Arbeidsgruppe for Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017

Kontakt: michael.lindholm@motstoff.no

 • Brukerrådet ved Avdeling rus og avhengighet, ved Oslo Universitetssykehus
 • Brukerrådet ved Borgestadklinikken Blå Kors
 • Referansegruppe for Pakkeforløp ved Helsedirektoratet
 • Samarbeidsgruppe: Individuell Plan, ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Kontakt: miriam.neegaard@motstoff.no

 • Referansegruppe: KoRus-Sør ved Borgerstadklinikken
 • Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

Kontakt: bendik.sundby@motstoff.no

 • Ressursgruppe: Bolig for velferd, hos Husbanken
 • Prosjekt og styringsgruppe: Samhandlingsbolig bydel Bjerke/bydelssamarbeid