FACT-temaet i Gamle Oslo: Fleksible og tilgjengelige

Tekst og foto: Eva Holte, først publisert i 7:p (3. utgave 2016)

– Der ACT går inn med hele teamet på en gang på hver eneste pasient, velger vi noen ganger å gjøre det samme, andre ganger å jobbe en eller to med de mest akutte problemene til de enkelte pasientene, sier Tor Helge Tjelta, prosjektleder for FACT Gamle Oslo. De samarbeider med Pårørendesenteret i Oslo (PIO).

Tor Helge Tjelta

Bydel Gamle Oslo har den høyeste barnefattigdommen i landet og sliter med en rekke utfordringer på helse- og rusområdet. I oktober 2013 ble landets første FACT-team etablert i Gamle Oslo – en fleksibel behandlingsform, rettet mot voksne innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusmisbruk. Vel 60 prosent av pasientene er rusavhengige.

Behovene der og da
Kreftene settes inn på de utfordringene den enkelte pasient har der og da, ikke alle problemene samtidig slik som modellen ACT. FACT samarbeider med Pårørendesenteret i Oslo og er bydelens måte å organisere hjelpen til personer med omfattende behov.

− FACT tar problemene etter hvert, ut fra tanken om at også de mest syke har en variasjon av gode og onde dager. Vi har gått fra spørsmålsstillingen ‘Hva er i veien med deg?’ til ‘Hva er viktig for deg?’. Mestring av dagliglivet er målet med behandlingen, sier Tjelta.

De beste i bydelen
FACT-teamet jobber oppsøkende. De besøker pasientene der de oppholder seg, enten det er i egen bolig eller på hospits eller andre korttidsplasser. Teamet består av lege og psykiater, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionom, fysioterapeut, ruskonsulent, jobbkonsulent og teamleder. – Vi har håndplukket de beste fra vår bydel, sier Tjelta. Han opplyser at de bestandig har mange å velge mellom når de skal ansette nye, interessen for FACT er stor. Nå er de på jakt etter midler til en ny behandler med ruskompetanse.

FACT for rusavhengige?
Hver behandler har over 20 pasienter de skal følge opp. Gullstandarden er 15 pasienter. – Behandlerne våre er aktivt oppsøkende, dette er jobben deres. De gir seg ikke selv om noen sier de ikke er interessert i behandling. Tradisjonell tankegang tilsier at brukerne må være motiverte, men slik tenker ikke vi, sier Tjelta. Ruskonsulent Øystein Pedersen skyter inn:

– Jeg har lenge tenkt at personer som ‘bare’ er rusavhengige også burde hatt et FACT-tilbud. Samlokaliseringen av første- og andrelinjetjenesten forenkler mye for pasientene som slipper å løpe fra kontor til kontor for å få hjelp. Her får de alt på en plass. Sånn burde det vært for rusavhengige også, mener han.

Det står på tavla!
Hver morgen har teamet tavlemøte. På tavla står navnene på de pasientene som har forverret symptomuttrykk og trenger ekstra tett oppfølging av hele teamet. Dette gjelder rundt 1/3 av alle pasientene.  Behandlingsopplegget kan justeres nærmest på dagen. I stabile perioder er pasientene på Case-management-tavlen, en tavle som gjennomgås av deler av teamet annenhver uke. Der diskuteres det hvordan de kan løse pasientens og også pårørendes ønsker i forhold til jobb, bolig, sosialt nettverk, fritidsaktiviteter med mer. – Det betyr at noen i teamet jobber med bosituasjonen i forhold til én pasient, andre med sosiale relasjoner i forhold til en annen og så videre, sier prosjektlederen.

Overstyrer ikke pasientene
Tjelta understreker at det ikke er slik at teamet lager en plan uten å snakke med pasientene. – Pasientene, og stadig oftere de pårørende, er med på utarbeidelsen av behandlingsplanen, sier han.

Prosjektlederen synes det er gledelig at pårørende har fått større medvirkning i behandlingen av alvorlig psykisk syke med eventuell rusavhengighet. – Tradisjonelt har sykehusene selv laget en behandlingsplan. Nå må de tenke nytt. Nå skal pasientene aktivt være med på å lage en plan og de pårørende skal inn og kvalitetssikre behandlingsplanen.

Ingrid Elisabeth Hagen, daglig leder for Pårørendesenteret i Oslo (PIO)

Samarbeider med Pårørendesenteret
Inger Elisabeth Hagen, daglig leder for Pårørendesenteret i Oslo (PIO), sier at de støtter opp om FACTs pårørendearbeid. PIO er et kompetanse- og støttesenter for pårørende som drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Oslo. Senteret ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune. Tilbudet som består av samtalegrupper, temamøter, rådgivning, kurs, foredrag og seminarer, retter seg spesielt mot de som står nær mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer, men også mot andre pårørende.

Ønskeliste fra de pårørende
– Et viktig element i FACTs arbeid er samarbeidet med pårørende. Da de kontaktet oss i oktober 2013, ble vi enige om å kartlegge hvordan pårørende opplevde samarbeidet. Vi fant ut at de savnet en tettere oppfølging av brukere, større grad av inkludering og medvirkning og bedre informasjon, sier Inger Elisabeth Hagen. PIO har i samarbeid med bydelen laget en rapport over alle svarene i undersøkelsen og foreslått en modell for pårørendesamarbeidet. – Nå håper vi at rapporten vil føre til praktiske resultater, sier Hagen.

I rapporten skriver også pårørendekontakt i FACT, Michael Jensen, at tilgjengelighet har skilt seg ut som det viktigste ønsket fra de pårørende: «Likevel er det tydelig, at det er sjelden de pårørende på egen hånd tar kontakt, selv om pårørendekonsulenten har vært meget tydelig på at de alltid har mulighet for å gjøre det. I de tilfeller hvor de pårørende har tatt direkte kontakt, har det ofte vært utenfor vanlig kontortid og i forbindelse med en krisesituasjon. Siden pårørendekonsulenten også jobber i turnus et annet sted, har han ofte hatt mulighet for å besvare oppkall eller å ringe tilbake. Også utenfor normal kontortid.»

Gode resultater
Blir en pasient på case management-tavlen plutselig sykere, flyttes han opp på tavla med daglige oppføringer. – Vi flekser altså mellom to nivåer, mellom ACT, som er en intensiv behandling fra hele teamet, til case management som er én behandler per pasient. Men hele teamet har et felles ansvar for oppfølgingen av alle pasientene, sier prosjektleder Tor Helge Tjelta som brenner for tverrfaglig samarbeid. Han kan da også vise til gode resultater av FACT: – Innleggelsene er blitt færre og de er også blitt av kortere varighet, sier han. Nå håper han at de bevilgende myndighetene i Oslo vil legge merke til dette når de skal avgi budsjettmidler til utegående spesialister i gamlebyen.

About the Author

LMS

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.