Hva kan vi forvente når pakkeforløpene innen psykisk helse og rus kommer?

Tekst: Kari Sundby

 

Helseministeren lover at pasienter skal gå direkte fra avrusning til behandling og at det skal satses på ACT – team for de dårligste pasientene. Om bare disse to løftene fra helseministeren innfris blir pårørende svært lettet. Da vil nærstående kunne slutte å bruke hjemmene sine som « private og ulønnede omsorgsinstitusjoner» mellom avrusning og behandling. Mange pårørende kan gå på jobb i stedet for å hente og bringe rusavhengige og psykisk syke til avtaler med helse – og velferdstjenestene fordi de ikke kommer seg dit på egenhånd.

I sin årlige sykehustale introduserte helseministeren arbeidet med pakkeforløp innen psykisk helse og rus med referanse til de gode erfaringene med pakkeforløpene innen kreft. Hensikten er blant annet å skape større forutsigbarhet for pasienter og pårørende. Høie lovet at pasientene skal gå direkte fra avrusning til behandling og at det skal satses på ACT – team for de dårligste pasientene med alvorlige psykiske lidelser «fordi disse ofte ikke makter å ta kontakt med helsetjenesten selv». (artikkel publisert 16.01.2018 i Sykepleien)

LMS erfarer at denne pasientgruppen ofte har en samtidig rus og psykisk lidelse. Om bare disse to løftene fra helseministeren blir innfridd, blir mange pårørende svært lettet. Det ville føre til at nærstående kan slutte å bruke hjemmene sine som « private og ulønnede omsorgsinstitusjoner» i perioden mellom avrusning og behandling. Mange pårørende ville kunne gå på jobb i stedet for å hente og bringe rusavhengige og psykisk syke til avtaler med helse – og velferdstjenestene fordi de ikke kommer seg dit på egenhånd.

Pakkeløpene for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge, samt voksne, kommer i løpet av høsten. Det samme gjelder pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB).

Helsedirektoratet har publisert en «Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020». Direktoratet har invitert bruker – og pårørendeorganisasjonene til å bidra i implementeringsarbeidet. Direktoratet anerkjenner at medvirkning fra organisasjonene er nødvendig dersom helsedirektoratet skal lykkes med en bred implementering og har derfor invitert til et felles møte 20. juni. LMS vil selvfølgelig bidra inn i arbeidet med implementering.

Men samtidig er  det organisasjonenes ansvar å følge med på om målsetningene faktisk innfris og bidra med årsaksforklaringer og mulige forbedringer til beste for både pasienter og pårørende. Som interesseorganisasjoner har vi et kontinuerlig ansvar for å følge opp om pakkene tas i bruk på en måte som realiserer intensjonene og  ivaretar de menneskene vi uttaler oss på vegne av.

Brukere, pasienter og pårørende må bli kjent med hva pakkeforløp er, hvilke krav og forventninger det kan stilles til spesialisthelsetjenesten og til kommunenes helsetjenester etter hvert som pakkeforløpene iverksettes utover høsten 2018 og i 2019.  Dersom tiltakene ikke etterspørres, er det en stor fare for at helseforetak og kommuner nedprioriterer satsningen til fordel for andre lovpålagte oppgaver.

Mange, inkludert LMS, har vært bekymret for at pakkeforløpene vil resultere i standardiserte behandlingstilbud som vil komme i sterk kontrast til «pasientens helsetjeneste». Det skal heldigvis ikke være hensikten.  I følge veilederen er det ikke innholdet som skal standardiseres, men selve forløpet; Fra henvisning, gjennom utredning, behandling og utskrivelse, slik at alle mottar likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i landet man bor.

Dette blir en spennende prosess frem til 2020.

 

About the Author

LMS

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.