Blogg

En neve å holde i

Tekst og foto: Eva Alnes Holte (Først publisert i 7:p, 2. utgave 2017)  Innvandrere oppsøker Primærmedisinsk verksted for å snakke om det de ikke tør snakke om med andre. Ofte dreier det seg om rus i familien eller vennekretsen.  Primærmedisinsk …

Read More

Forskere og helsevesen må samarbeide

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Ram Gaupta (Først publisert i 7:p, 2. utgave 2017) Innvandrere med et rusproblem og deres pårørende føler stor skam og har ikke tillit til hjelpeapparatet. Altfor få søker behandling, og altfor mange avbryter behandlingen før …

Read More