Blogg

Forskere og helsevesen må samarbeide

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Ram Gaupta (Først publisert i 7:p, 2. utgave 2017) Innvandrere med et rusproblem og deres pårørende føler stor skam og har ikke tillit til hjelpeapparatet. Altfor få søker behandling, og altfor mange avbryter behandlingen før …

Read More

Pionerene i Fredrikstad

Tekst og foto: Miriam Neegaard, først publisert i 7:p (3. utgave 2016) Pårørendesenteret i Fredrikstad er et lavterskeltilbud der pårørende til mennesker med rusavhengighet eller psykiske lidelser kan henvende seg for sin egen del, helt uavhengig av hvor pasienten i …

Read More