Brosjyrer

Om LMS

Gratis

Informasjonsbrosjyre om LMS.

Hvem er vi?
Hvordan jobber vi for pårørende?
Hva jobber vi mot?

Beskrivelse

Informasjonsbrosjyre om LMS.

Hvem er vi?
Hvordan jobber vi for pårørende?
Hva jobber vi mot?

Rus og ungdom

Gratis

Ungdomstiden er en tid med forandring. Det er normal å utforske flere ting, også rusmidler. Hva kan man som forelder gjøre for å forebygge en eventuell negativ utvikling?

SNAKK MED MEG – Pårørendes erfaringer med overdoser

Gratis

Beskrivelse

Forebygging av overdoser handler ikke bare om å forhindre overdosedødsfall, men også om å ivareta og følge opp de pårørende som lever i skyggen av rusmisbruket.

Gjennom intervjuer og samtaler med pårørende som har opplevd overdosedødsfall eller gjentatte overdoser uten dødelige utfall, har vi i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) sammenfattet dette heftet. Heftet er et av tiltakene i den nasjonale overdosestrategien 2014-2017 «Javisst kan du bli rusfri, men først må du overleve», og målsettingen er å rette fokus på pårørendes situasjon og behov.

Heftet er utviklet i samarbeid med fagleder i Trondheims overdoseteam, Jan Erik Sjølås, og professor i helserett, Alive Kjellevold og er finansiert av Helsedirektoratet.

Heftet vil være nyttig lesing for ansatte som jobber på rusfeltet, for politikere og for andre som er interessert i hvordan man kan følge opp pårørende på en god måte.