Lokalforeninger

Ivaerta har flere lokalforeninger og likepersoner som jobber opp mot sitt nærmiljø. Flere tilbyr støttegrupper for pårørende av rusavhengige og gjennomfører temamøter og arrangementer i sin kommune.

LOKALE LIKEPERSONER UAVHENGIG LOKALFORENING

Sissel Skjønhaug
Telefon: 408 83 888
Frogn kommune i Akershus

Tove Linder Aspen
Telefon: 922 49 855
Rana kommune i Nordland