LMS Bergen

Leder: Inga-Alice Næss Blaha
@ leder: ingalice@online.no

Kontaktinformasjon
Telefon: 482 82 850
@: lms.avd.bergen@gmail.com

Besøks- og postadresse: Nedre Korskirkeallmenningen 14, 5017 Bergen

Møteaktiviteter

  • Medlemsmøter: første onsdag i måneden, klokken 19:00
  • Felles sommer- og julesamlinger

Gratis drop-in-tilbud for pårørende
Tidspunkt: onsdager, klokken 16:00 – 18:00
Sted: Vestre Torggate 11

Her kan du som pårørende treffe fagpersoner fra Bergensklinikken og pårørende fra LMS Bergen. Vi tilbyr:

  • Informasjon om behandlingstilbud for rusavmiddelavhengige
  • Informasjon om ulike pårørendetilbud
  • Kunnskap om pårørenderollen
  • Støttesamtaler

 

Følg LMS Bergen på Facebook