Samarbeidsaktører

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) finansieres med driftsmidler over statsbudsjettet fra Helsedirektoratet.

Pågående prosjekter, finansiert av Helsedirektoratet:

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) mottar tilskudd fra Extrastiftelsen til arbeid med konkrete prosjektet.

Pågående prosjekter finansiert av Extrastiftelsen:

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er medlem i Pårørendealliansen.

Pårørendealliasnen er en paraplyorganisasjon som jobber for å synliggjøre pårørende og arbeider for å forbedre vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem du er pårørende til. De er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er medlem i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Fagrådet er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon. De er landets største paraply- og interesseorganisasjon innen rusfeltet og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er medlem hos Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten.

Tønsberg Kunderservice kontakter næringslivet og selger rekvisita til inntekt for LMS.

Windmill samler inn penger til støtte for LMS.