Prosjekter

Bli bedre kjent med prosjektarbeidet i LMS.

Kommunetorget.no ligger våre 10 anbefalinger til tjenesteytere som jobber med lokalt rusarbeid.
Familie og nettverk kan være gode ressurser og samarbeidspartnere for pasienter gjennom et behandlingsforløp.

Røverdatter er en dokumentarfilm om Sofia sin personlige reise for å gjenoppta kontakten med faren sin, som er avhengig av amfetamin.

Filmen skildrer tilblivelsen av en nær og sår familierelasjon.

Med midler fra ExtraStiftelsen jobber LMS for å nå ut til flere pårørende med minoritetsbakgrunn.
Vi gjør det gjennom å tilrettelegge informasjon på flere språk, gjennom å bygge nettverk og gjennom å tilby pårørende samtale med tolk.

Et bedre liv er ledet av A-larm og er et samarbeidsprosjekt mellom dem, Barn av rusavhengige (BAR) og LMS. Alle tre er bruker- og pårørendeorganisasjoner. Gjennom prosjektet gjennomfører vi temadager på behandlingsinstitusjoner.