Et bedre liv

banner prosjekt.

Et bedre liv er ledet av A-larm og er et samarbeidsprosjekt mellom dem, Barn av rusavhengige (BAR) og LMS. Alle tre er bruker- og pårørendeorganisasjoner. Gjennom prosjektet gjennomfører vi temadager på behandlingsinstitusjoner, hvor både pasienter og brukere deltar på like premisser. Målet er å bidra med håp til pasientene som er inne til behandling, og vise at bruker- og pårørendeorganisasjoner er et naturlig samarbeidspartner i pasientopplæring og ved implementering av kunnskap i helsetjenesten.

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen. i løpet av de neste to årene har vi som mål å snakke for totalt 2000 pasienter og fagfolk.

Følg Et bedre livFacebook.