Et bedre liv

banner e

Et bedre liv er ledet av A-larm og er et samarbeidsprosjekt mellom A-larm,  Barn av rusavhengige (BAR) og Ivareta. Alle tre er bruker- og pårørendeorganisasjoner. Gjennom prosjektet gjennomfører vi temadager på behandlingsinstitusjoner, hvor både pasienter og brukere deltar på like premisser. Målet er å bidra med håp til pasientene som er inne til behandling, og vise at bruker- og pårørendeorganisasjoner er et naturlig samarbeidspartner i pasientopplæring og ved implementering av kunnskap i helsetjenesten.

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen. i løpet av de neste to årene har prosjektet som mål å snakke for totalt 2000 pasienter og fagfolk.

Et bedre liv har også en blogg som jevnlig oppdateres med innlegg fra aktører på rus- og pårørendefeltet.


BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:

Prosjektet «Et bedre liv» er støttet av ExtraStiftelsen, hensikten er å formidle håp og kunnskap til pasienter i rusbehandling» Prosjektet er et samarbeid mellom A-larm, BAR og LMS, siden vi har et fokus på mangfoldet deltar det mange fra andre deler av brukerfeltet.

Hensikten med prosjektet er å formidle håp og kunnskap. Dette gjør vi gjennom en blogg og en temadag, arrangert av brukere og pårørende, for pasienter og behandlere i rusbehandling. Vi har på temadagen undervisning om temaer og verktøy brukere og deres pårørende har opplevd som nyttige  i bedringsprosesser.

Noe av det vi snakker om er:

  • Indviduell plan (IP)
  • Brukermedvirkning og pårørendeinvolvering
  • Recovery og selvhjelp
  • Hverdagen etter rusbehandling
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner og deres tiltak.

For mer informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet anbefaler vi erfaringskompetanse.no sin oversikt.


Følg Et bedre livFacebook.