Pårørende med minoritetsetnisk bakgrunn

verdens minoritet

Med midler fra ExtraStiftelsen jobber LMS for å nå ut til flere pårørende med minoritetsbakgrunn. Vi gjør det gjennom å tilrettelegge informasjon på flere språk, gjennom å bygge nettverk og gjennom å tilby pårørende samtale med tolk.

Tilrettelagt informasjon er viktig for at pårørende skal få økt kunnskap om sin egen livssituasjon. Gjennom prosjektet har vi fått tilgjengelig informasjon på språkene arabisk, urdu, somali og engelsk. Navigering til de ulike språk-sidene finner du øverst til høyre på nettsiden vår. Ved å legge til rette informasjon på flere språk blir det lettere for flere pårørende å innhente relevant kunnskap om egen livssituasjon.

I arbeidet med prosjektet har vi bygget nettverk med andre organisasjoner. Vi tilbyr også samtale med tolk, gratis for bruker. Eventuelle språkbarriere skal ikke vær et hinder for at pårørende skal få støtte i sin livssituasjon. Vi tilbyr samtale via e-post eller samtale på kontoret vårt på Tøyen. Pårørende kan ta kontakt med oss gjennom nettskjemaet vårt.