Brukermedvirkning

shutterstock_286007420
Ivareta har flere brukermedvirkere som representerer pårørende i ulike råd og brukerutvalg.

Brukermedvirkning er en rettighet som er definert i lovverket. Enkelt sagt handler det om å inkludere og ta i bruk brukere og pårørende sine erfaringer i utviklingen av helsetjenester. Brukermedvirkning skjer på ulike nivåer; på individnivå, tjenestenivå og systemnivå. På individnivå er brukermedvirkning en rettighet for brukeren av tjenesten, inkludert pårørende. På systemnivå inngår pårørende og brukere i brukerutvalg, råd og samarbeidsfora. Våre brukermedvirkere fremmer pårørendes erfaringer, kunnskap og behov på tjeneste- og systemnivå.